Allmänna brandskyddsregler för bostäder

Trapphus, entréer

Barnvagnar, cyklar, pulkor, sparkcyklar med mera får inte förvaras i trappuppgångar, entréer eller på  våningsplan. Förvaring sker i avsedda utrymmen. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in.

Rökning

För allas trivsel är rökning inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen samt i direkt anslutning till entrén.

Armaturer med lysrör

Blinkande lysrör kan utgöra brandfara. Meddela därför gärna fastighetsvärden så att belysningen kan åtgärdas så snart som möjligt.

Brandfarliga vätskor

Gasol och bensin får inte förvaras i lägenheten eller i källar- och vindsförråd då vätskorna kan utgöra brandrisk.

Brandvarnare

 Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll och byte av batteri. Vid driftstörning på brandvarnaren kontakta fastighetsvärden.

Dörrar

Dörrar till och i fastigheten skall alltid hållas stängda då dessa utgör en del i brandcellsavgränsningarna som finns i fastigheten.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brandrök är giftig, stanna kvar i lägenheten. En normallägenhet står emot en brand i minst 30 minuter – på den tiden hinner räddningstjänsten fram och påbörja släckning och räddning genom stegar. För att försvåra rökspridning, se till att din lägenhetsdörr har tätningslister. Vid en brand kan våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet.

Stäng dörren – röken dödar

För att förhindra brandspridning i lägenheten måste dörren till rummet där det brinner stängas. Den siste som lämnar lägenheten stänger dörren till trapphuset. Om utgång ändå sker via trapphus, kryp under röken. Använd inte hissen när det brinner. Varna dina grannar och larma 112.

Vind och källargångar

Inga saker får förvaras i vinds- och källargångar då dessa är utrymningsvägar.

Grillning

För allas trivsel, och risken för brand, är grillning på balkonger, altaner samt allmänna platser inte tillåtet. Grillning får endast ske där det finns anordnade grillplatser.

Gårdar/innergårdar

Får inte användas som uppställningsplats för motordrivna fordon. Mopeder och motorcyklar utgör inte bara en brandrisk utan även en olycksrisk för barn.

Levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du  går hemifrån. En bra regel är att den som tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks.

Brand i kastrull – locket på!

Släck aldrig branden med vatten – det framkallar en explosionsliknande reaktion. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Vid brand utanför kastrull använd brandfilt.

Garage

Parkeringsplatsen får endast användas för uppställning av motorfordon. Förvaring av annat gods är inte tillåtet på eller i anslutning till p-platsen (undantaget är däck som hänger på vägg).

 RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK               Om det brinner - ring 112