Fastighetsservice

Vi på Olov Lindgren erbjuder en bra och nära service till våra hyresgäster. För att få en så snabb åtgärd som möjligt gör du enklast din serviceanmälan via formuläret på Mina sidor.

Våra fastighetsvärdar tar emot och besvarar varje ärende så snart de är tillgängliga. 

Är ärendet av mer akut karaktär är du välkommen att ringa fastighetsvärden direkt. Kontaktuppgifter hittar du under respektive fastighet.

Styrpinnen