Hållbarhet och miljö

Kvalitet

Olov Lindgren har en medveten och långsiktig satsning på kvalitetsarbete som i kombination med vår långa erfarenhet och tradition ska möta egna, kunders och leverantörers förväntningar.

Vår dagliga verksamhet präglas av att såväl val av material som leverantörer och arbetsmetoder ska säkerställa en god funktion med låg miljöpåverkan och lång livslängd. Vi tar hand om våra fastigheter och genom noggrannt underhåll får vi hållbara byggnader. Interna kvalitetsrevisioner utförs regelbundet.

Avfallshantering

Alla fastigheter har olika förutsättningar för källsortering. Under Mina sidor kan du läsa mer om vad som gäller i just ditt hus. Elavfall måste alltid återvinnas vid specialla återvinningsstationer runt om staden. Läs mer om miljöstationer på Stockholms stads hemsida. 

Den mobila miljöstationen hämtar farligt avfall på olika platser runt om i staden på särskilda tider. Läs mer på Stockholm Vattens webbplats. Där kan du anmäla dig så att du får sms-påminnelse när miljöstationen kommer till en plats nära dig.