Vanliga avtalsformer

Ett standardavtal för lokal är på tre års avtalstid med nio månaders uppsägningstid. Olov Lindgren är självklart beredd att diskutera andra önskemål.

Vad innehåller ett avtal (lokalkontrakt)?

Ett lokalkontrakt består av ett huvudavtal med bilagor. Vissa bilagor är standard men kan också vara specifika beroende på förutsättningarna för den aktuella lokalen.

Följande delar ingår som standard i våra lokalavtalBrännkyrkagatan97 (10)

  • Hyresavtal/Huvudavtal
  • Indexklausul
  • Fastighetsskatt bilaga
  • Gränsdragningslista
  • Lokalbilaga
  • Brandskyddsklausul med bilaga
  • Ritning