Att tänka på vid val av ny lokal

Val av lokal bestäms ofta utifrån lokalens strategiska läge samt tillgängligheten för såväl anställda som kunder. Det har de flesta företag kommit fram till innan de bestämmer sig för att leta ny lokal. När man väl bestämt det geografiska läget finns det en del lokalknutna tips som vi gärna delar med oss av.

Några frågor som bör ställas:

Hur många personer kommer att vistas i lokalen under arbetsdagarna samt vid vilka tider?

Hur många i personalen behöver fast arbetsplats eller större utrymme?

Hur många separata kontor/rum behövs samt vilka mötesrutiner har ni idag?

När ni hittat en lokalBirgerjarlsgatan

Ta reda på vilken ventilation som finns i lokalen samt om den går att styra. Ljudnivå och klimat är två viktiga faktorer som påverkar trivseln i en lokal.

Studera förutsättningarna för att dela av lokalen alternativt öppna upp. Fråga gärna om vi kan hjälpa till med ombyggnad eller om hantverkare ska anlitas. Beaktande av ventilation och brandutrymning är några faktorer som kan begränsa eventuell uppdelning av lokalen.

Fundera över möjligheten att ta in andra företag att dela ytor med om lokalen är lite för stor för era behov. Ta reda på vad som gäller och vad det kan tänkas innebära för er. Vilka rättigheter och skyldigheter har ni som kontraktspart?

Undersök om det finns möjligheter till Förråd, Sophantering/Återvinning i fastigheten.

Om det saknas bra möjligheter för större mötesrum tag reda på om det finns goda konferensmöjligheter i närområdet.

Till sist, tag kontakt med fastighetsägaren för att ta reda på gällande avtalstid.