Fastighetsservice

Vi på Olov Lindgren erbjuder en bra och nära service till våra hyresgäster. Vill du ha hjälp med något i din lokal eller göra en serviceanmälan, kontakta oss gärna.

  • För att få att få en så snabb åtgärd som möjligt gör du enklast din serviceanmälan via formuläret på Mina sidor. Du kan också ringa vår kundservice på tel. 08-690 25 00.

  • Är ärendet av mer akut karaktär är du välkommen att ringa vårt journummer 08-690 25 90.

Kundservice tar emot serviceanmälningar och ser till att rätt person får den.

Fastighetsvärdarna fyller en viktiga servicefunktion.  Varje fastighet har en ansvarig fastighetsvärd som besöker fastigheten ett flertal gånger per vecka.

Till sin hjälp har fastighetsvärdarna ett områdesteam som hjälper till när det behövs. Utöver teamet har fastighetsvärdarna möjlighet att få hjälp av vår egen byggserviceavdelning samt externa entreprenörer.