Hållbarhet och miljö

Kvalitet

Olov Lindgren har en medveten och långsiktig satsning på kvalitetsarbete som i kombination med vår långa erfarenhet och tradition ska möta egna, kunders och leverantörers förväntningar. 

Vår dagliga verksamhet präglas av att såväl val av material som leverantörer och arbetsmetoder ska säkerställa en god funktion med låg miljöpåverkan och lång livslängd. Vi tar hand om våra fastigheter och genom noggrannt underhåll får vi hållbara byggnader. Interna kvalitetsrevisioner utförs regelbundet.

Avfallshantering

Samtliga fastigheter har källsortering för till exempel plast, papper, metall, tyg osv. Elavfall måste däremot återvinnas vid de specialla återvinningsstationer som finns . Läs mer om miljöstationer på Stockholms stads hemsida. Olika verksamheter har olika behov av avfallshantering. I hyreskontrakter framgår vad som gäller för kontor, restauranger och butiker.