Nyheter

Utflykt med hyresgäster till Kolmården

Olov Lindgren tar nya steg för att öka trivseln och upplevelsen av trygghet i boendemiljön för hyresgästerna i Tensta. Tillsammans med de boende har idéer diskuterats för hur gemenskapen kan förbättras. Att göra en utflykt är en sådan idé.

Invigning av tillfälliga bostadspaviljonger

Den 24 maj hölls invigningen av de tillfälliga bostadspaviljonger som ska användas vid stamrenoveringen av vår fastighet i Tensta. Hyresgästerna bjöds in till visning av lägenheterna och i samband med det trevliga aktiviteter.

Olov Lindgren får en central kundservice

De årliga NKI-undersökningarna visar att våra hyresgäster trivs hos oss. Trots ett redan högt serviceindex arbetar vi målmedvetet vidare för att göra våra hyresgäster ännu nöjdare. Därför inför vi en egen central kundservice. Till kundservice kan våra hyresgäster vända sig med serviceanmälningar och övriga frågor som rör fastigheten, boendet eller lokalen.

Tack för värdefulla synpunkter

Kundundersökning 2016 är slutförd och resultaten är klara. Vi vill härmed sända ett stort TACK till alla de hyresgäster som tog sig tid att besvara enkäten. Vi kan konstatera, trots redan hög kundnöjdhet från tidigare undersökningar, att vårt stora engagemang och idoga arbete har gett mycket fina resultat, särskilt när det gäller bostäder.

Olov Lindgren förser Kulturskolan med tillfälliga lokaler

Kulturskolans lokaler i Medborgarhuset på Södermalm ska renoveras och verksamheten behöver evakueras under tiden upprustning sker. Olov Lindgren, tillsammans med Internationella Engelska Gymnasiet, hjälper nu Stockholms stad med lokaler för Kulturskolans verksamhet.

Kundundersökning pågår

Vi genomför just nu, i samarbete med AktivBo, vår kundundersökning för att följa upp hur väl våra hyresgäster trivs hos oss.

Tack för alla synpunkter

Under hösten 2015 genomfördes den årliga hyresgästundersökningen. Stort tack för alla de värdefulla synpunkter vi fått!