Nyheter

Olov Lindgren söker controller

Vi söker en ny kollega med ansvar för ekonomisk uppföljning, budget- & analys, planering och styrning för företagets verksamhetsområde och finanser.

Olov Lindgren återförvärvar "sin" fastighet

Långsiktighet är en av grundpelarna i Olov Lindgrens verksamhet. Det är också en anledning till att företaget har en lång lyckosam historia. Företaget äger 111 fastigheter och sedan starten 1938 har endast tre fastigheter sålts. En av dessa har nu köpts tillbaka.

Grillkväll med våra hyresgäster

Olov Lindgren tar tillfället i akt i samband med stamrenovering av fastigheten i Tensta att förbättra trygghet, trivsel och gemenskap i nära dialog med de boende. Med gemensamma aktiviteter har vi lärt känna varandra mer.

Utflykt med hyresgäster till Kolmården

Olov Lindgren tar nya steg för att öka trivseln och upplevelsen av trygghet i boendemiljön för hyresgästerna i Tensta. Tillsammans med de boende har idéer diskuterats för hur gemenskapen kan förbättras. Att göra en utflykt är en sådan idé.

Invigning av tillfälliga bostadspaviljonger

Den 24 maj hölls invigningen av de tillfälliga bostadspaviljonger som ska användas vid stamrenoveringen av vår fastighet i Tensta. Hyresgästerna bjöds in till visning av lägenheterna och i samband med det trevliga aktiviteter.

Olov Lindgren får en central kundservice

De årliga NKI-undersökningarna visar att våra hyresgäster trivs hos oss. Trots ett redan högt serviceindex arbetar vi målmedvetet vidare för att göra våra hyresgäster ännu nöjdare. Därför inför vi en egen central kundservice. Till kundservice kan våra hyresgäster vända sig med serviceanmälningar och övriga frågor som rör fastigheten, boendet eller lokalen.

Tack för värdefulla synpunkter

Kundundersökning 2016 är slutförd och resultaten är klara. Vi vill härmed sända ett stort TACK till alla de hyresgäster som tog sig tid att besvara enkäten. Vi kan konstatera, trots redan hög kundnöjdhet från tidigare undersökningar, att vårt stora engagemang och idoga arbete har gett mycket fina resultat, särskilt när det gäller bostäder.