Årsberättelse 2016

Välkommen att ta del av vår årsberättelse för 2016.

Olov Lindgrens verksamhetsår finns beskrivet i årsberättelsen 2016. Med årsberättelsen vill inte bara visa vad det gångna året bestått av, vi vill också ge en inblick i våra framtida planer.

Digital version hittar du under Om Företaget där du också hittar tidigare årsberättelser.

Kontakta gärna Jeanette Ljungberg på tel. 08-690 25 80 eller e-post jeanette.ljungberg@olovlindgren.se om du vill att vi skickar dig ett tryckt exemplar.