Invigning av tillfälliga bostadspaviljonger

Den 24 maj hölls invigningen av de tillfälliga bostadspaviljonger som ska användas vid stamrenoveringen av vår fastighet i Tensta. Hyresgästerna bjöds in till visning av lägenheterna och i samband med det trevliga aktiviteter.

För många hus byggda under 60- och 70-talen har det blivit dags att renovera stammarna, så även för Olov Lindgrens fastighet i Tensta. Under renoveringstiden evakueras hyresgästerna till tillfälliga lägenheter i paviljonger på gården.

Stamrenoveringen genomförs i samarbete med Skanska, som också har anpassat paviljongerna. Paviljongerna har två våningar och inrymmer 14 moderna lägenheter. Fasaden är rödmålad och på framsidan finns en stor altan.

"Störningen bli inte lika stor för hyresgästerna då de kan bo kvar i området. Med barn och unga som har sin förskola och skola i närheten underlättar det naturligtvis eftersom de inte behöver få långa restider. Det dagliga levnadsmönstret störs inte så mycket", säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Den 24 maj bjöds alla hyresgästerna in till visning av lägenheterna i paviljongerna samtidigt som det bjöds på grillad korv, etiopiskt kaffe, bullar, fotbollsskola med hjälp av FC Tensta, gemensam plantering av blommor i blomlådor på altanerna, lek med rockringar och hopprep. Många deltog och intresset var stort för de tillfälliga lägenheterna. Det var en mycket positiv stämning och det lämnades synpunkter och idéer.

"Vår tanke med dessa paviljonger är inte bara att tillhandahålla lägenheter under evakueringstiden, vi tror att det här samtidigt kan bidra till något mer, att de boende lär känna varandra och att trygghet och gemenskap ökar. Därför har det varit viktigt att göra dem så trivsamma som möjligt, både på insidan och utsidan", säger Anders Dahlquist, fastighetschef och projektansvarig på Olov Lindgren.

Stamrenoveringen av lägenheterna i fastigheten Juringe 1 i Tensta sker etappvis och hela projektet är färdigställt under 2020.

Vid frågor som rör projektet, vänligen kontakta Sven Renström, vd, sven.renstrom@olovlindgren.se, tel. 08-690 25 95.
Vid förfrågningar om bildmaterial, kontakta gärna Jeanette Ljungberg, kommunikationsansvarig,  jeanette.ljungberg@olovlindgren.se, tel. 08-690 25 80.