Framtid

Olov Lindgren vill:

- expandera genom fortsatt förvärv av fastigheter innehållande bostäder och kontor som uppfyller våra krav på läge, utförande och skick. Fastigheterna förbättras och vi har ett långsiktigt ägande.

- fortsätta arbetet för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende och företagande för våra hyresgäster.

- förädla och förbättra fastighetsbeståndet och samtidigt bibehålla grundtanken att arbeta långsiktigt med hög servicenivå.

- vidareutveckla en effektiv kommunikation och service genom våra fastighetsvärdar.

- aktivt arbeta för en positiv utveckling av Stockholm genom ett fortsatt deltagande i olika utvecklingsprojekt i Stockholm som bland annat drivs genom City i Samverkan.

- bidra till Stockholms utveckling genom att bygga nya hållbara hus där människor bor och trivs.