Hållbarhetsrapport

På den här sidan presenterar vi våra hållbarhetsrapporter. Olov Lindgren lyder under ett nytt lagkrav om hållbarhetsredovisning, som gäller från och med 2017. Under 2016 genomförde vi en första hållbarhetsrapport med ansats till redovisningsramverket GRI G4. Genom rapporten kan vi beskriva vårt hållbarhetsarbete på ett strukturerat och tydligt sätt. Vi hoppas du uppskattar läsningen!

Omslag_Sida_01

Hållbarhetsrapport 2016