Tradition - Historia

Olov Lindgren AB är sedan 1930-talet en aktör på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad. I företaget finns en gedigen branschkunskap som förenas med långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål.
Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt självfinansierad verksamhet har resulterat i en mycket stabil ekonomi.

Olov Lindgrens historia

1938 : Första huset byggs i Hammarbyhöjden.

1954 : Satsningen på innerstaden inleds genom förvärvet av fastigheten Veken 12 på Södermalm där en bostadsfastighet uppförs i egen regi.

1966 : Olov Lindgrens huvudkontor på Drottninggatan 97 är inflyttningsklart. (Stjärnfallet 16)

1980 - 1986 : Förvärv av 25 bostadsfastigheter i innerstaden, samtliga med renoveringsbehov.

1991 - 1992 : Olov Lindgrens senaste nyproduktion uppförs. Fastigheten Klarbäret 3 på Ruddammen med 109 lägenheter.

2005 : Förvärv av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad inleds.

2008 : Fastighetsbeståndet överstiger 100 fastigheter.

2013 : Olov Lindgren firar 75 års-jubileum. Fastighetsbeståndet består av 108 fastigheter

2015 : Olov Lindgren förvärvar en kommersiell fastighet på Norrmalm.

2017: 1955 byggde Olov Lindgren ett hus i Fruängen, som strax därefter såldes. Fastigheten återförvärvas 60 år senare med stolthet.