Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning av Stockholms stad för att bygga cirka 80 nya hyresrätter och inslag av kommersiella lokaler i Tjubergsparken på Södermalm.

Intill vår fastighet, van der Huff 8, ligger Tjurbergsparken där vi föreslagit nya hyresbostäder. I vårt förslag blir Tjurbergsparken tillgänglig för fler människor samtidigt som marken på van der Huff 8, som idag är en parkeringsplats, blir en mer offentlig parkmiljö. Parkeringsplatserna på van der Huff 8 ersätts med ett garage som byggs under mark.

Exploteringsnämnden har beslutat om markanvisning och det är nu Stockholms stads beslutsprocess som styr projektets gång.

För mer information kring projektet välkommen att kontakta oss på Olov Lindgren:

Per Magnius, ansvarig nyproduktion   
08-690 25 82Skicka e-post

 

Bild: Erséus arkitekter