Stamrenovering

Som hyresgäst är det vanligt att ha många frågor och funderingar inför en stamrenovering. Innan renoveringar startar informerar vi på möten i grupp och individuellt samt i informationsblad. Här vill vi ge en inblick i hur stamrenoveringar genomförs.

Varför behöver stammarna bytas?

Avloppsstammarna i byggnader har en livslängd på cirka 50-60 år, därefter behöver rör och ledningar bytas. Ett stambyte innebär stora ingrepp med mycket damm och höga ljud och därför evakuerar vi oftast hyresgästerna till annat boende under renoveringstiden. 

Noggranna besiktningar görs innan stamrenoveringar för att få en bild av husets skick. Därefter uppskattar vi omfattningen och sätter igång planeringen av renoveringsprojektet. Vi har en egen avdelning, Entreprenad & Upphandling, med erfarna medarbetare som endast jobbar med stamrenoveringsprojekt och de är i tät kontakt med våra hyresgäster inför och under projektet.

Hyresgästernas synpunkter 

Inför en stamrenovering bjuder vi in hyresgästerna till informationsmöte där vi berättar om vilka åtgärder som behöver göras och omfattningen i stort. Det brukar komma frågor och synpunkter från hyresgästerna som samlas in och bearbetas. Vid hyresgästsamrådet som hålls en tid efter informationsmötet ger vi svar på de frågor som inkommit. Då berättar och visar vi utförligare om hur renoveringen kommer gå till. Individuella möten hålls också där man har ytterligare chans att få svar på frågor.

Tillfälligt boende

Beroende på vilken fastighet och omfattning tar renoveringen olika lång tid från hus till hus. Att bo kvar i sin lägenhet är oftast inte möjligt, därför evakuerar vi hyresgästerna till annat boende i vårt bestånd under tiden. Vi gör vårt yttersta för att tillgodose hyresgästernas behov så långt det går så att deras vardag påverkas så lite som möjligt. 

Praktiska frågor

Vi svarar på alla frågor men visst tålamod kan krävas då vi kanske inte kan svara med detsamma. Frågor som rör till exempel flytt, packning, tidplan, detaljer i renoveringen, evakueringsbostad och hyror svarar vi på när projekteringen har kommit längre och vi vet mer. 

Nöjda hyresgäster

Vi månar om våra hyresgästers trivsel och därför är de synpunkter och frågor som samlas in på informationsmötet och samrådsmötet viktiga. Vi är också måna om att renoveringen blir utförd med hög kvalitet och hållbara material så att våra hus får lång livslängd och att hyresgästerna får trivsamma hem. 

Följ med till Farsta och informationsmötet inför kommande stamrenovering.

Folder

Kontakt

Ulla Mörch

Ansvarig evakuering och samråd

Maria  Edman

Hyresgästkoordinator