Vid val av ny lokal

Val av lokal bestäms ofta utifrån lokalens strategiska läge samt tillgängligheten för såväl anställda som kunder. Det har de flesta företag kommit fram till innan de bestämmer sig för att söka ny lokal. När man väl bestämt det geografiska läget finns det en del lokalknutna tips som vi gärna delar med oss av.

Några frågor som bör ställas

Hur många personer kommer att vistas i lokalen under arbetsdagarna samt vid vilka tider?

Hur många i personalen behöver fast arbetsplats eller större utrymme?

Hur många separata kontor/rum behövs samt vilka mötesrutiner har ni idag?

Ventilation och klimat

Ta reda på vilken ventilation som finns i lokalen samt om den går att styra. Ljudnivå och klimat är två viktiga faktorer som påverkar trivseln i en lokal.

Planlösning

Studera förutsättningarna för att dela av lokalen alternativt öppna upp. Fråga gärna om vi kan hjälpa till med ombyggnad eller om hantverkare ska anlitas. Beaktande av ventilation och brandutrymning är några faktorer som kan begränsa eventuell uppdelning av lokalen.

Dela lokal

Fundera över möjligheten att ta in andra företag att dela ytor med om lokalen är lite för stor för era behov. Ta reda på vad som gäller och vad det kan tänkas innebära för er. Vilka rättigheter och skyldigheter har ni som kontraktspart?

Övriga frågor

Undersök om det finns möjligheter till förråd och vad som gäller för sophantering och återvinning i fastigheten.

Om det saknas bra möjligheter för större mötesrum, ta reda på om det finns goda konferensmöjligheter i närområdet.

Avtalstider kan variera så fråga oss gärna.

Välkommen att kontakta ansvarig uthyrare för det område eller den fastighet du är intresserad av eller besök sidan där våra lediga lokaler finns.