Miljörum

Att vi återvinner avfall är en självklarhet, det är en naturlig del av vår vardag. I de flesta fastigheter som till största del består av lokaler har hyresgästen ett eget avtal direkt med avfallsföretaget. Vad som gäller för ditt företag framgår i ert hyresavtal.

Vilka utrymmen som finns och tillgängligheten i husen avgör vilka sorteringsmöjligheter vi kan erbjuda. Äldre hus till exempel har ofta inte så stora utrymmen för återvinningsrum. De sorteringsmöjligheter för grovsopor som finns i er fastighet framgår av hyresavtalet.

Farligt avfall

Exempelvis lösningsmedel, färg och elavfall (sladdar, lampor, datorer, tv, etc) måste alltid lämnas vid någon av de återvinningsstationer som finns på flera orter. Läs mer om miljöstationer på Stockholms stads hemsida.

Mobil miljöstation

Den mobila miljöstationen hämtar farligt avfall på olika platser runt om i staden på särskilda tider. Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats. Där kan du anmäla dig så att du får sms-påminnelser när miljöstationen kommer till en plats nära dig.