Affärsidé och affärsmodell

Genom förvärv, nybyggnation och långsiktig förvaltning skapar vi värde för våra intressenter. Under drygt 80 år har företaget haft kontinuerlig tillväxt och i dag äger och förvaltar vi 112 fastigheter i Stockholm.

Affärsidé

Olov Lindgren ska långsiktigt äga och förvalta samt förvärva och bygga hyreshus företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och kompetenta medarbetare.

Affärsmodell 

Olov Lindgrens affärsmodell utgår från bolagets affärsidé. Vårt synsätt är att direktavkastning är överordnad marknadsberoende värdeförändringar. Fokus ligger på driftnetto och kassaflöde.