Affärsidé

Olov Lindgren-koncernen ska äga och förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal.