Affärsidé

Olov Lindgren-koncernen ska äga och förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal.

 

Affärsmodell 

Olov Lindgrens affärsmodell utgår från bolagets affärsidé. Vårt synsätt är att direktavkastning är överordnad marknadsberoende värdeförändringar. Fokus ligger på driftnetto och kassaflöde.