Information med anledning av covid-19

Som stor och långsiktig fastighetsägare har vi på Olov Lindgren ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster och leverantörer. Vi följer noga utvecklingen och de restriktioner och råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot varandra, våra hyresgäster och kunder.

Serviceanmälningar

Smittspridningen minskar och andelen vaccinerade ökar. Vi utför därför ärenden löpande hos hyresgäster men iakttar fortfarande försiktighet och prioriterar brådskande åtgärder. När vi bokar tid för besök, och innan vi kommer in i lägenheten/lokalen, försäkrar vi oss om att ingen där är sjuk. Vi ber även hyresgästen att befinna sig i ett annat rum under tiden vi åtgärdar felet.

Allmänna utrymmen och utemiljöer

Under pandemin har vi inte kunnat utföra hyresgästärenden i samma utsträckning som normalt, i stället har vi passat på att fräscha upp våra gårdar, rabatter och utemöbler lite extra.

Ska du på lägenhetsvisning?

Om du visar symptom på luftvägsinfektion, eller förkylning, vänligen besök inte visningen. Hör i stället av dig till Stockholms Bostadsförmedling på 08-785 88 30.
Om du är hyresgäst och själv ska hålla en visning och känner oro för att smitta eller att smittas, vänligen hör av dig till din uthyrare.

Kommersiella hyresgäster

Under pandemin har vi haft tät dialog med de hyresgäster som drabbats hårdast. Regeringens tidigare beslut om hyresrabatter till utsatta branscher har gett visst stöd. Som fastighetsägare har vi också bidragit på de sätt vi kan då vi månar om våra hyresgäster och deras verksamheter. Med minskad smittspridning och högre vaccinationsgrad i samhället ser vi nu hoppfullt på att också handel och service återigen tar fart.

Kundservice

Tel. 08-690 25 00

kundservice@olovlindgren.se