Information med anledning av covid-19

Som stor och långsiktig fastighetsägare har vi på Olov Lindgren ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster och leverantörer. Vi följer noga utvecklingen och de restriktioner och råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och från och med den 23 december följer vi de nya rekommendationerna om hur de ska agera gentemot varandra, våra hyresgäster och kunder. 

Serviceanmälningar

Vi utför ärenden löpande hos hyresgäster men iakttar försiktighet. När vi bokar tid för besök, och innan vi kommer in i lägenheten/lokalen, försäkrar vi oss fortsatt om att ingen där är sjuk. Vi ber även hyresgästen att hålla avstånd under tiden vi åtgärdar felet. Om du har ett inbokat möte med någon från Olov Lindgren, vänligen meddela vår kundservice snarast och avboka mötet om du sitter i karantän eller börjar få sjukdomssymtom.

Allmänna utrymmen och utemiljöer

Under pandemin har vi inte kunnat utföra serviceärenden och åtgärder hos hyresgäster i samma utsträckning, i stället har vi haft mer tid till att fräscha upp gårdar och planteringar samt allmänna utrymmen lite extra.

Gemensamhetsutrymmen

Folkhälsomyndigheten har genom en hemställan bett regeringen besluta om ett tak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.

Ska du på lägenhetsvisning?

Om du visar symtom på luftvägsinfektion, eller förkylning, vänligen besök inte visningen. Hör i stället av dig till Stockholms Bostadsförmedling på 08-785 88 30.
Om du är hyresgäst och själv ska hålla en visning och känner oro för att smitta eller att smittas, vänligen hör av dig till din uthyrare.

 

Kundservice

Tel. 08-690 25 00

kundservice@olovlindgren.se