Olov Lindgren i Almedalen

Är du i Almedalen och intresserad av bostadsfrågor? Kom till Business Arena på Supper där vi tillsammans med andra aktörer diskuterar nutid och framtid.

Per Magnius deltar på onsdag 4/7 kl 13.45 i panelsamtal som handlar om hur bostadsbyggnadsmålen ska uppnås. Hur påverkar marknaden målen och vad kan vi gemensamt göra för att nå målen?

Sven Renström deltar i torsdagsmorgonens (5/7) frukostspecial kl 08.15 tillsammans med fler paneldeltagare för att samtala om hyresrättens framtid. Kan fortsatta investeringar i hyresrätter motiveras eller kommer inbromsning på hyresmarknaden ske?

Har du inte möjlighet att vara där på plats men är intresserad och vill veta mer, kontakta oss gärna!

Sven Renström, vd, tel. 08-690 25 95, sven.renstrom@olovlindgren.se

Per Magnius, ansvarig nyproduktion, tel. 08-690 25 82, per.magnius@olovlindgren.se