Tack för synpunkter i årets NKI-undersökning

Vår årliga kundundersökning är genomförd och resultaten är klara. Vi på Olov Lindgren vill tacka hyresgästerna för de svar vi fått och för den tid de lagt ner på att besvara enkäten.

Undersökningen genomförs varje år då hälften av våra bostadshyresgäster tillfrågas om hur de upplever sitt boende, service samt övriga frågor som rör bland annat hållbarhet, profil och information. Vartannat år genomförs motsvarande undersökning för våra lokalhyresgäster, dock inte detta år. Kundundersökningen görs i samarbete med Aktivbo.

Införande av kundservice

2017 var ett händelserikt år för oss då vi ändrade delar i våra arbetssätt när vi införde en central kundservice. Den stora skillnaden är att ärendena nu tas emot och fördelas av kundservice. Tidigare har våra fastighetsvärdar tagit emot serviceanmälningarna direkt oftast via telefon. Fastighetsvärdarna behöver numera inte ta emot lika många telefonsamtal och kan istället ägna större del av sin arbetstid till att ta hand om våra hus och hyresgäster. Att göra förändringar kräver tålamod och engagemang, inte bara inom företaget utan även hos våra hyresgäster. Ett stort tack till våra hyresgäster för att ett gott samarbetat och det tålamod som visats under året.

Resultat

I kundersökningen var vi därför särskilt intresserade av att se hur hyresgästerna tycker att vi har hanterat förändringen. Resultatet visade att Serviceindex är nästintill oförändrat från föregående år med 86 % nöjda hyresgäster. Inom Serviceindex ingår bland annat frågor som ”komma fram på telefon”, ”telefontider”, ”få tag på rätt person” samt ”kontakt med rätt person” och i samtliga delfrågor har vi fått högre eller samma resultat än tidigare. Förändrade arbetssätt kan ibland påverka resultat negativt, att det tillfälligt går ner, så blev det inte och därför är vi otroligt glada för det positiva resultat vi fått!

En annan sak som vi arbetat aktivt med är informationen, vilket också har visat positivt resultat i undersökningen. De senaste fyra åren har vi förbättrat oss markant när det gäller ”information i fastigheten” - från 84 % till nästan 92 % nöjda hyresgäster.

Resultatet är viktigt för oss och våra hyresgäster

Den största anledningen till att vi årligen genomför kundundersökningen är att vi vill veta hur våra hyresgäster upplever sitt boende och vår service. Vi går igenom resultatet för varje hus och planerar åtgärder för fastigheten utifrån det. I undersökningen får varje hyresgäst möjlighet att påverka boendet och lämna förbättringsförslag. Därför är alla enkätsvar som lämnas inte viktiga bara för oss utan även för våra hyresgäster.

Många hyresgäster har besvarat enkäten, men tyvärr var svarsfrekvensen lägre i år än tidigare. Inför nästa års undersökning kommer vi därför jobba hårt för att öka just antalet svar.

Redan nu påbörjar vi bearbetningen av varje fastighets resultat och i februari återkommer vi med information hyresgästerna i respektive fastighet om vilka åtgärder som planerats för under det kommande året.

Med det vill vi tacka våra hyresgäster för ett fint 2017 och önskar alla en riktigt God Jul!

Vänliga hälsningar från
Olov Lindgren AB

 

Vid frågor

Jeanette Ljungberg

Kommunikationsansvarig