Vår värdegrund

För oss på Olov Lindgren är våra gemensamma värderingar viktiga. Tillsammans har vi arbetat fram en värdegrund som vi vill ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass som anger riktningen för hur företaget ska utvecklas.

Värdegrunden bygger på fyra begrepp som vi på Olov Lindgren gemensamt har arbetat fram. Till varje begrepp finns förhållningssätt som beskriver hur vi lever vår värdegrund i vardagen.

Stolthet

• Jag gör alltid mitt bästa efter egen förmåga.
• Jag slutför mitt arbete noggrant med hög kvalitet.

Engagemang

• Jag ser varje utmaning som en möjlighet.
• Jag ger och tar feedback på ett positivt sätt.

Glädje

• Jag bryr mig om mina kollegor.
• Jag bidrar till ett bra arbetsklimat.

Ansvar

• Jag hanterar våra hyresgäster professionellt.
• Jag vågar ta beslut inom fastställda ramar.