Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Stockholms stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått markanvisning att uppföra ytterligare bostadshyreshus och en förskola.

Vårt förslag omfattar ett lamellhus och två punkthus som inrymmer ett 80-tal lägenheter med hyresrätt samt en förskola.

Förslaget har varit ute på samråd och de synpunkter som inkom har beaktats och bearbetats inom projektet.

Under perioden fram till i sommaren 2020 kommer vi att fördjupa projekteringen. Vi för också en dialog med Stockholms stad för att finna en bra planering av ledningsomläggningar och gatuarbeten som måste göras innan projektet påbörjas.

I dagsläget ser byggstart ut att kunna ske i början av 2021 och projektet kan i så fall ha inflyttning under 2022-23.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholms stads hemsida.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Läs mer