Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Stockholm stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått markanvisning att uppföra ytterligare bostadshyreshus och en förskola.

Vårt förslag omfattar ett lamellhus och två punkthus som inrymmer ett 80-tal lägenheter med hyresrätt samt en förskola.

Förslaget har varit ute på samråd och de synpunkter som inkom har beaktats och bearbetats inom projektet.

Byggstart beräknas kunna bli i början av 2020.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholm stads hemsida.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Läs mer