Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Stockholm stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått markanvisning att uppföra ytterligare ett bostadshyreshus och en förskola.

Våra planer omfattar cirka 70 nya lägenheter med hyresrätt samt en byggnad för förskola. Beslutet togs i Exploateringsnämnden den 21 september 2017. Utformningen kommer nu prövas i planprocessen.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholm stads hemsida.

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt hyresbostadshus. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Läs mer