Tapeten

Olov Lindgren vill pröva om det är möjligt att bygga fler bostäder i kvarteret.

På gården till fastigheterna Tapeten 3, 5 och 7 finns eventuellt möjlighet att bygga fler bostäder. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag för tillbyggnaden.

Under sommaren kommer projektet att läggas upp på Stockholms stads webbplats, https://vaxer.stockholm/tema/bostader/. Där kan du följa projektet och läsa mer om detaljplaneprocessen. När framarbetat förslag finns följer samråd där intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter.