Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Olov Lindgren har fått en markanvisning av Stockholms stad för att bygga cirka 80 nya hyresrätter och inslag av kommersiella lokaler vid Tjubergsparken på Södermalm.

Intill vår fastighet van der Huff 8 på Allhelgonagatan ligger Tjurbergsparken, där vi har föreslagit nya hyresbostäder. I vårt förslag blir Tjurbergsparken tillgänglig för fler människor – även för människor med funktionsnedsättning - samtidigt som marken på van der Huff 8, som idag är en parkeringsplats, blir en mer offentlig parkmiljö.

Parkeringsplatserna på van der Huff 8 ersätts med ett garage med 100 p-platser som byggs under mark.

Beräknad byggstart är i slutet av 2020 och inflyttning sker två år senare.

Hösten 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om markanvisning och i december samma år fattade stadsbyggnadsnämnden positivt besked för planavtal. Det är nu Stockholms stads beslutsprocess som styr projektets gång. Läs mer om utvecklingen på Stockholms stads hemsida

Vårberg

Olov Lindgren har tillsammans med en grupp andra fastighetsägare fått markanvisning att utveckla området vid Stångholmsbacken i Vårberg.

Läs mer

Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Läs mer