Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Stockholm behöver fler hyresbostäder och Olov Lindgren har fått en markanvisning av Stockholms stad för att bygga cirka 80 nya hyresrätter och inslag av kommersiella lokaler vid Tjubergsparken på Södermalm.

Intill vår fastighet van der Huff 8 på Allhelgonagatan ligger Tjurbergsparken, där vi i en del av området har föreslagit nya hyresbostäder. I vårt förslag blir Tjurbergsparken tillgänglig för fler människor – även för människor med funktionsnedsättning - samtidigt som marken på van der Huff 8, som idag är en parkeringsplats, blir en mer offentlig parkmiljö. De konstverk som finns på van der Huff 8 och i Tjurbergsparken framhålls därigenom.

Bilparkeringen som nu finns på van der Huff 8 ersätts med ett garage som byggs under mark med cirka 100 p-platser. I garaget planeras även för cykelparkering.

Beräknad byggstart är i slutet av 2020 och inflyttning sker två år senare. Det är Stockholms stads beslutsprocess som styr projektets gång. Läs mer om utvecklingen på Stockholms stads hemsida

Vårberg

Olov Lindgren har tillsammans med en grupp andra fastighetsägare fått markanvisning att utveckla området vid Stångholmsbacken i Vårberg.

Läs mer

Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Läs mer