Fastigheten Båtsmannen Mindre 10, Södermalm, Stockholm

I området södra Katarina var de flesta husen på 1600-talet timrade vilket förbjöds under 1700-talets första hälft, på grund av de stora bränder som hade härjat tidigare. Under den senare delen av 1800-talet var bostadsbristen alarmerande och byggandet tog fart i hela Stockholm.

Om fastigheten

Behovet av en ny stadsplan var stort och Albert Lindhagen som ledde arbetet lade fram ett förslag 1866. Kvartersindelningen i södra Katarina kom inte att påverkas nämnvärt av planen. På andra håll revs husen och berg sprängdes där de nya breda gatorna skulle anläggas.

Kvartersnamnet Båtsmannen Mindre erinrar om 1600-talets verksamma yrkesmän i hamnarna vid Saltsjön. Kocksgatan fick sitt gatnamn efter, den vid samma tid välkände, Ragvald Kock som var tomtägare på Södermalm. Fastigheten Båtsmannen Mindre 10 uppfördes 1933 av byggherren och byggmästaren G Lundberg efter ritningar av arkitekt J Östlin. Tidigare låg en bensinmack i gathörnet. Huset har en något blandad stil. Tegelfasaden var 1910-talets nationalromantiska ideal, fönstren har det klassicistiska utseendet från 1920-talet medan husets utformning och fasad i övrigt är 1930-talets funktionalism. 1973 inreddes vinden och tio år senare köpte Olov Lindgren fastigheten. Huset renoverades 1991 och lägenheterna fick då bland annat nya kök.

Fakta om fastigheten

Kvarter Båtsmannen Mindre 10
Adress Kocksgatan 39
Nytorgsgatan 23 B
Postadress 116 40
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 41
Antal butiker 5
Area totalt 3 030 kvm
Byggår 1933
Renoveringsår 1991

Kontakt

Jimmy Malmlöf

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare