Fastigheten Castor 9-10, Gamla Stan, Stockholm

Fastigheterna Castor 9 och 10 ligger vid Drakens Gränd i närheten av Skeppsbron. Adressen för Castor 9 är Drakens Gränd 2-4/Stora Hoparegränd 1-3 och för Castor 10 Drakens Gränd 6-8/Stora Hoparegränd 5-7/Österlånggatan 25-27.

Om fastigheten

Den del av Castor 9 som ligger mot Stora Hoparegränd har en stomme som troligen är från 1600-talet. Huset genomgick en grundlig ombyggnad 1852 och vid 1900-talets början. Sidan som vetter mot Drakens Gränd består av flera byggnader från 1600-talet. Stora förändringar, bland annat ombyggnation, gjordes under 1700-1800-talen.

Castor 10 består av delar från olika tidsepoker. Västra delen av huset som ligger på Österlånggatan 27/Drakens Gränd är från medeltiden. Huskroppen på Drakens Gränd 6 är också från medeltiden, den fick sin omfattning under 1600-talet och byggdes om till magasin 1889. På Stora Hoparegränd 5 är tre våningar från medeltidens slut och på Österlånggatan 25 är västra delen från 1300-1400-talen medan östra delen byggdes 1857. Ombyggnationer genomfördes 1854 och 1857.

Fastigheterna, som idag inrymmer kontor och bostäder, förvärvades av Olov Lindgren 2006.

Foto: Olov Lindgren AB samt Gustav Gerdes.

Fakta om fastigheten

Kvarter Castor 9-10
Adress Drakens Gränd 2-8
St Hoparegränd 3-7
Österlånggatan 25-27
Postadress 111 30
Ort Stockholm
Stadsdel Gamla Stan
Antal bostäder 21
Antal butiker 3
Antal kontor 9
Antal garageplatser 4
Area totalt 4 466 kvm
Byggår 1600-talet
Renoveringsår 1800-talet

Kontakt

Jonas  Forsling

Fastighetsvärd

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Nicole Falcone

Uthyrare