Fastigheten Draken 22, Södermalm, Stockholm

Under 1700-talet och långt fram emot slutet av 1800-talet bestod stora delar av området av trädgårdsodlingar. Marken var sank och näringsrik och man odlade allt från prydnadsväxter till fruktträd, grönsaker och medicinalväxter.

Om fastigheten

Carl Mikael Bellman växte upp i området som var lummigt och idylliskt, han bodde på vad som sedan 1871 är Bellmansgatan. Med 1800-talet och de tekniska framstegen kom gaslyktor, telefonnät, ångspårvagnar och så småningom den första automobilen. Västra stambanas slutstation förlades till Fatburssjön vid nuvarande Södra Station. Sjön fylldes igen och år 1960 invigdes bandelen Södertälje-Stockholm, för vidare utbyggnad norrut sprängdes en tunnel fram under berget. 


Fastigheten Draken 22 byggdes 1904 av byggherren och byggmästaren August Andersson efter ritningar av arkitekterna Dorph och Höög, tidens mest produktiva. De arbetade med en mer sparsmakad jugendstil vilket också gäller här, även om fasaden förenklades något under 1940-talet. 1979 köpte Olov Lindgren AB fastigheten och 1982 byggdes den om och renoverades med bland annat nya kök, hissar samt ny gårdsplantering.

Fakta om fastigheten

Kvarter Draken 22
Adress Wollmar Yxkullsgatan 9, 9 A
Postadress 118 50
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 15
Antal butiker 1
Area totalt 1 454 kvm
Byggår 1904
Renoveringsår 1982

Kontakt

Sune Hedblad

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare