Fastigheten Furan 5, Östermalm, Stockholm

Det gamla Ladugårdslandets utbyggnad gick långsamt på 1700-talet, där tillkom till en början inte många byggnader förutom ett mindre antal stenhus.

Om fastigheten

I samband med att området exploaterades under 1800-talets andra hälft och med ökad popularitet bland stadens bättre bemedlade, fick det namnet Östermalm. Kvarteret Furan ligger i Eriksbergsområdet uppkallat efter trädgårdsmästaren Erik Lindbom som köpte egendomen på 1750-talet.

I dag präglas området upp till Valhallavägen av Albert Lindhagens esplanadsystem från 1866, med räta gator och kvartersindelningar. Kvarteren mellan Karlavägen och Birger Jarlsgatan fick en helt annan utformning efter P O Hallmans mer terränganpassade stadsplan från 1902. Marken ansågs länge ha för dåliga grundförhållanden för husbyggnad och därför påbörjades inte exploateringen förrän på 1920-talet då ny byggteknik gav andra förutsättningar. Fastigheten Furan 5 bebyggdes 1923 efter ritningar av Hjalmar Westerlund, byggherre var R Wessman och byggmästare E Hagberg. Fasaden som ändrades något på 1960-talet är ändå tidstypiskt klassicistisk med lisener och fönsteromfattningar i avvikande färg. 1990 fick huset nya vindsvåningar, kök och en allmän upprustning i egen regi av Byggnadsfirma Olov Lindgren AB.

Fakta om fastigheten

Kvarter Furan 5
Adress Karlavägen 26, 26 A, 26 B
Postadress 114 31
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal bostäder 25
Antal butiker 3
Area totalt 3 759 kvm
Byggår 1923
Renoveringsår 1990

Kontakt

Kent Sundvall

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare