Fastigheten Fyrtornet 4, Södermalm, Stockholm

Namnet Södermalm finns belagt sedan 1288, omnämnt i ett brev, men kallades långt in på 1600-talet för Åsön. Till en början betade stadens djur på söder och verksamhet som ansågs vara störande, illaluktande eller brandfarlig förlades dit.

Om fastigheten

För att leva upp till rollen som huvudstad i en stormakt lade Gustav II Adolf ut en rutnätsplan över malmarna. Denna förändring som påbörjades på 1640-talet gav Söder den struktur som till stor del finns kvar än i dag. På 1700-talet byggde stadens borgare sina lantställen, så kallade malmgårdar, på Södermalm och anlade magnifika trädgårdar. Bostadsstandarden tillhörde under 1800-talets andra hälft den sämsta i Europa och allra sämst ansågs det vara i området kring Vita bergen.

1880 fastställdes Albert Lindhagens stadsplan som skulle ge en sundare stadsbebyggelse. Intresset för arbetarnas situation ökade och i Kvarteret Fyrtornet byggdes fastigheter för kommunalanställda arbetare. Namnet på kvarteret anknyter till fyr- och lotsväsendet och där bodde tidigare sjöfolk och varvsarbetare.

Fastigheten Fyrtornet 4 bebyggdes 1914 av byggherren och byggmästaren H Törnvall. Arkitekt var Cyrillus Johansson som ritat flera av fastigheterna i kvarteret vilket ger en sammanhållen arkitektur med burspråk och gavelrösten. Olov Lindgren AB förvärvade fastigheten 1980. Två år senare genomgick fastigheten en renovering och ombyggnad.

Fakta om fastigheten

Kvarter Fyrtornet 4
Adress Folkungagatan 144
Postadress 116 30
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 21
Antal butiker 2
Area totalt 1 591 kvm
Byggår 1914
Renoveringsår 1982

Kontakt

Jimmy Malmlöf

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare