Fastigheten Grinden 13, Kungsholmen, Stockholm

Huvudstadens befolkning tredubblades från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet. Efter att ha varit en obetydlig småstad i Europas periferi fick Stockholm med 1866 års stadsplaner, som hämtat inspiration från kontinenten, en ny skepnad.

Om fastigheten

Det skulle dock dröja 14 år till innan planen för Kungsholmen fastställdes. Kvarteren runt Kronobergsparken kom under 1800-talets sista decennier att bli ett av de mest folktäta i Stockholm. De som bosatt sig där var till största delen mantalsskrivna som arbetare, fabriksarbetare eller drängar. Kungsholmen var vid tiden en utpräglad industri- och arbetarstadsdel som allmänt kallades ”Svältholmen”. I en av Per Anders Fogelströms böcker kan man läsa att; "På Kungsholmen levde under en kort tid en liten teater med svagt liv…".

Huset från 1886, som kallades Thaliatemplet, står ännu kvar inne på granngården. Fastigheten Grinden 13 bebyggdes 1897-99 med ett bostadshus. Fasaden ritades av Gerdt Hallberg och huset i övrigt av byggherren Erik Lindqvist. Byggmästare var G & L Beijer.

Fasaden är tidstypisk med sockel i natursten och spritputs med slätputsade detaljer samt ankarjärn som dekoration. Översta våningens båda balkonger tillkom på 1930-talet. År 1903 köptes huset av en apotekare och apoteket S:t Erik låg i bottenvåningens hörnlokal. Delar av fastigheten utnyttjades även som laboratorium.

Byggnadsfirma Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1995 som då forfarande ägdes av apotekarens släkt. Fastigheten renoverades och byggdes om 2001-2002, fortfarande med den ursprungliga karaktären väl bevarad. I samband med renoveringen skapades bland annat två nya vindsvåningar.

Fakta om fastigheten

Kvarter Grinden 13
Adress Fleminggatan 75
Kronobergsgatan 27
Postadress 112 33
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 15
Antal butiker 3
Antal kontor 7
Area totalt 2 796 kvm
Byggår 1899
Renoveringsår 2002

Kontakt

Stefan Emanuelsson

Fastighetsvärd

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Marie Stopner

Uthyrare