Fastigheten Hagen 16, Södermalm, Stockholm

Södermalm kallades förr för Åsön efter Brunkebergsåsens sträckning söderut. Marken användes av staden som betesmark under medeltiden och bebyggelse var förbjuden av försvarstekniska skäl.

Om fastigheten

1641 påbörjades en reglering av Stockholms gatnät som rätade ut de slingrande gatorna och regelbundna tomter utmättes. Under 1800-talets andra hälft ökade befolkningen och bostadsbristen var stor. En ny stadsplan kom till 1866 för att åstadkomma en sundare stadbebyggelse anpassad till den växande befolkningen.

Fastigheten Hagen 16 uppfördes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av Henry Lettholm. Vid tiden dominerade samma hustyper och byggnadsstilar som under 1930- och 40-talen även om dekorativa detaljer som smidesarbeten blev mer vanliga. Innan låg där en fastighet från 1880-talet men området moderniserades i samband med byggandet av T-banestationen vid Mariatorget.

Fakta om fastigheten

Kvarter Hagen 16
Adress S:t Paulsgatan 34
Postadress 118 48
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 15
Antal kontor 1
Antal garageplatser 19
Area totalt 1 287 kvm
Byggår 1962

Kontakt

Marianné Tellgren

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare