Fastigheten Härolden 1, Kungsholmen, Stockholm

Byggnaden uppfördes år 1884 som bostadshus av byggmästare Sundblad. På 1920-talet förvärvades fastigheten av civilingenjör Nils Gellerstedt.

Om fastigheten

Huset drabbades 1922 av en brand som förstörde takvåningen och tornen. Den gamla takvåningen ersattes med en ny påkostad bostadsvåning.

På 1970-talet förvärvade Ångpanneföreningen fastigheten och sedan dess har fastigheten främst bestått av kontorslokaler. Av den totala arean utgörs cirka 430 kvadratmeter av bostäder.

Humlegården Fastigheter förvärvade fastigheten under 2003 och genomförde då ett omfattande förädlingsprojekt där fastigheten renoverades både exteriört och interiört.

Olov Lindgren köpte fastigheten 2011.

Fakta om fastigheten

Kvarter Härolden 1
Adress Fleminggatan 1
Kungsbroplan 2
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Area totalt 3 800 kvm
Byggår 1884
Renoveringsår 2003

Kontakt

Stefan Emanuelsson

Fastighetsvärd

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Marie Stopner

Uthyrare