Fastigheten Hasseln 5, Norrmalm, Stockholm

Fastigheten är även kallad Kungsbropalatset, ritad av Axel Anderberg, som även har ritat Oscarsteatern och Operan i Stockholm.

Om fastigheten

De båda byggnaderna bildar en sammanhängande volym med randade fasader i kalksten. Stilen är jugend med barockinspiration. Byggherre var Grosshandlare Isaak Hirsch, byggmästare var F. Söderberg och G. Thorén.

Ett flertal ombyggnationer och renoveringar har gjorts under åren. 1913-1914 inreddes en vindsvåning, 1953 byggdes undertak i ljusgård, 1960-61 byggdes en restaurang om och 1982 helrenoverades fastigheten. Då gjordes nya installationer för vatten, avlopp och ventilation av dåvarande ägaren Stockholm stad. Kvarteret Hasseln 5 byggnadsminnesförklarades 1982.

Aktuellt i området: Vasagatan blir trivsammare

Vasagatan kommer att få en trivsammare gatumiljö med ny belysning, bredare trottoarer, fler träd, fler sittplatser och nya cykelbanor. Ett projekt har startats och kommer pågå 2018-2021. Vill du läsa mer om vad projektet innebär till sin helhet och i delarna gå in på https://vaxer.stockholm.se/projekt/vasagatan-rustas-upp/.

Fakta om fastigheten

Kvarter Hasseln 5
Adress Vasagatan 15-17
Postadress 111 20
Ort Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Antal butiker 2
Antal kontor 26
Area totalt 3 873 kvm
Byggår 1906
Renoveringsår 1996

Kontakt

Benny Rylander

Fastighetsvärd

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Nicole Falcone

Uthyrare