Fastigheten Hugin 7, Vasastan, Stockholm

Vid mitten av 1800-talet var de norra delarna av Norrmalm, som senare skulle bli Vasastaden, fortfarande landsbygd.

Om fastigheten

I Kvarteret Hugin låg det av Bellman omsjungna värdshuset Altona, ett tvåvånings stenhus med brutet tak och stor trädgård. Detta hus överläts 1866 av dåvarande ägarinnan Maria Ruchman till Tysta Skolan, en uppfostrings- och läroanstalt för dövstumma barn. Skolan revs 1912.

1879 fastställdes planerna för Norrmalm. Den trädplanterade Vanadisvägen fanns med i planen som ersättning för ett förslag i Lindhagensplanen från 1866, där alla gator i området skulle ha planterade förgårdar.

I området norr om Odenplan har sedan tiden kring sekelskiftet ett stort antal namn på gator och kvarter hämtats ur den nordisk-isländska samt germanska mytologin. Hugin och Munin – ”tanken och minnet”, två korpar som tjänstgjorde som Odens kunskapare. Gudinnan Freja hade många namn och ett av dem var Vanadis.

Fastigheten Hugin 7 bebyggdes 1916 med ett bostadshus om 5 våningar med butiker i bottenvåningen, efter ritningar av arkitekt Mauritz Lundstedt. Fasaden visar på en tidig variant av klassicism med symmetri och enhetlighet som saknar tidigare epokers överdådiga dekorer.

Fakta om fastigheten

Kvarter Hugin 7
Adress Vanadisvägen 20
Postadress 113 46
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 16
Antal butiker 4
Area totalt 2 156 kvm
Byggår 1916
Renoveringsår 2012

Kontakt

Linda Johansson

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare