Fastigheten Kasernen 13, Östermalm, Stockholm

Östermalm kallades från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet för Ladugårdslandet. Namnet har sitt ursprung i kronans jordbruksfastighet "Kungsladugården" eller "Gamla Ladugården" som den kallades.

Om fastigheten

Under 1640-talet donerade drottning Kristinas förmyndarregering marken till Stockholms stad som behövde mer utrymme då Gamla Stan började bli för trång. År 1885 lämnade den nya stadsdelens boende in en begäran om namnändring till Östermalm. Där stod bland annat att ”Ingen lär nämligen kunna bestrida att benämningen Ladugårdslandet föga passa in på den nyaste och mest välbyggda delen av vår huvudstad, för så vitt någon mening skall ligga i detta namn.”

Kvarteret ingick tidigare i kvarteret Terra Nova Större vilket betyder "den nya jorden" och var den mark som utvunnits genom utfyllningar längs Ladugårdslandsviken. Där byggdes senare ett skeppsvarv som var i släkten Grills ägo fram till 1770-talet då det köptes av staten. Där låg Göta Livgardes kaserner fram till 1890 då kvarteret nybyggdes. Fastigheten Kasernen 13 byggdes 1970 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av Henry Lettholm.

Fakta om fastigheten

Kvarter Kasernen 13
Adress Torstenssonsgatan 9, 9 A
Postadress 114 56
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal bostäder 29
Antal kontor 2
Antal garageplatser 28
Area totalt 2 454 kvm
Byggår 1970

Kontakt

Kent Sundvall

Fastighetsvärd

Magnus Fogdahl

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare