Fastigheten Kattryggen 10, Södermalm, Stockholm

Södermalm kallades ursprungligen Åsön och var då en bergig ö med sanka partier mellan höjderna. Fatburssjön, som var en rest av en gammal havsvik fylldes igen 1860, och blev järnvägsområdet Södra station.

Om fastigheten

Mariaberget är ett av Stockholms äldre stadspartier där kvartersindelningen är småskaligt, anpassad till det oländiga berget. Kvartersnamnet Kattryggen är ett av många med kattanknytning där byggnader finns som hör till de äldre på Södermalm och där några fortfarande har kvar sin prägel från 1700-talet. Gatnamnet är ett av områdets äldsta och finns omnämnt på 1600-talet som Tavaste Gathun men även som ”Slemme gränden”, vilket skulle känneteckna gatans karaktär vid den tiden.

Fastigheten Kattryggen 13 byggdes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren 1981 efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Tre år tidigare hade de två ursprungliga husen rivits varav det ena var byggt 1865 med okänd arkitekt och det andra 1900 efter ritningar av A Selling. Byggherre till det äldre huset var murargesäll A Östlund. Tavastgatan 21 finns avbildad på en akvarell från 1800-talet målad av Mamsell Josbeth Sjöberg (1812-1882). Hon var en ogift musiklärarinna som tecknade sina olika bostäder och som växte upp i Kvarteret. Kattryggen. Hennes akvareller finns på Stadsmuseet.

Fakta om fastigheten

Kvarter Kattryggen 10
Adress Tavastgatan 21
Postadress 118 24
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 21
Antal garageplatser 12
Area totalt 1 594 kvm
Byggår 1981

Kontakt

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare