Fastigheten Keders 16, Södermalm, Stockholm

Södermalm kallades ursprungligen Åsön och var då en bergig ö med sanka partier mellan höjderna. Fatburssjön som var en rest av en gammal havsvik fylldes igen 1860 och blev järnvägsområdet Södra station.

Om fastigheten

Gustav II Adolfs omfattande gatureglering från 1600-talet, i syfte att göra staden värdig en stormaktshuvudstad, präglar till stor del fortfarande Södermalm. Alla hus som låg i vägen för de raka gatorna revs eller flyttades vilket innebar en stor förändring för människorna som blev drabbade.

På 1700-talet anlades spinnerier, textilfabriker, tobaksfabriker och bryggerier på Söder. Många borgare skaffade sig där lantställen i form av malmgårdar och några mindre palats byggdes upp av framförallt holländare.

Kvartersnamnet Keders erinrar om kommissarien och numismatikern (myntvetare/myntsamlare) Nicklas Keder, som hade tomt inom området på 1670-talet. Han var en av de första banktjänstemännen i den 1668 inrättade ”Rikets ständers banco”. Fastigheten Keders 16 byggdes 1914 av byggmästare G A Svensson efter ritningar av Samuel Kjellberg. Byggherre var Erik Lindblom. Fasaden har dekorativa burspråk och höga gavelkrön i mjuka former.

Olov Lindgren förvärvade fastigheten 1979. Några år senare, 1982, renoverades fastigheten både ut- och invändigt samt vinden inreddes.

Fakta om fastigheten

Kvarter Keders 16
Adress Borgmästargatan 16
Skånegatan 97
Postadress 116 29
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 26
Antal kontor 3
Area totalt 2 475 kvm
Byggår 1914
Renoveringsår 1982

Kontakt

Björn Grunnlid

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare