Fastigheten Klarbäret 7, Östermalm, Stockholm

Områdesnamnet Ruddammen erinrar om de fiskdammar som tidigare fanns inom området. Vinhandlaren och krögaren Ingemar Frodbom köpte 1710 "ödeplatsen och de förfallna dammarna vid Roslagstull".

Om fastigheten

Han bedrev värdshusrörelse vid sin gård Ingemarshof som var belägen vid sydvästra hörnet av Roslagsgatan och Ingemarsgatan. Frodbom avled 1725 och under 1800-talets slut styckades hans stora ägor. Gården förföll och det slutade med att den brann ner 1906.

Det finns många platser och namn på Norra Djurgården från Bellmans tid som Frescati, Fiskartorpet och Lill-Jans. Lill-Jans erinrar om en skogvaktare vid den gamla Djurgårdsgärdesgården som lär ha varit mycket liten till växten. Det låg även en krog på platsen där man enligt 1733 års förteckning hade tillstånd att utskänka brännvin, omsjunget av Bellman.

Inom Roslagstulls område finns byggnader från 1890-talet. Fastigheten Klarbäret 7 uppfördes 1902 som häststall och ingick i Östra renhållningsstationens bebyggelse, en mönsteranläggning för stadens renhållning. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB köpte "stallet" 1990. Fastigheten restaurerades 1992 och fick därmed en ny funktion med daghem och kontorslokaler.

Ruddammsområdet byggdes 1992 i samarbete av fyra byggherrar: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, Einar Mattsson, Reinhold och SKB.

Fakta om fastigheten

Kvarter Klarbäret 7
Adress Brunbärsvägen 5-9
Postadress 114 21
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal kontor 1
Area totalt 1 859 kvm
Byggår 1902
Renoveringsår 1992

Kontakt

Ulf Norberg

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare