Fastigheten Knoppen 4, Kungsholmen, Stockholm

Kungsholmen kallades på 1200- och 1300-talen för Liderne, ett fornnordiskt ord för backar och bergsluttningar. Marken var vid den här tiden i adelns ägo.

Om fastigheten

På 1400-talet var det Franciskanermunkar som dominerade där och namnet var i folkmun Munklägret. Efter Gustav Vasas reduktion 1527 blev marken kronans. För att få verksamheter som inte ansågs passa i tätare bebyggelse att etablera sig på Kungsholmen, på 1700-talet, upphävdes skråtvånget och de hantverkare som bosatte sig där fick skattebefrielse i tio år. Det var först och främst garvare som hade sina illaluktande garverier vid vattnet medan trädgårdsmästare och repslagare slog sig ned längre in på holmen. Förutom militären och sjukhusen var det till stor del den tunga industrin som präglade Kungsholmen under senare delen av 1800-talet och fram till början av 1900-talet. I området låg vid 1800-talets slut bland annat AB Stockholms Nya Tändsticksfabrik.

Befolkningen ökade lavinartat och bostadsbristen var enorm. Arbetarnas liv i fabrikerna beskrevs av tidens proletärförfattare Maria Sandel och Ivan Oljelund. Många hyreskaserner byggdes snabbt upp för att förbättra situationen. På 1930-talet revs de sista träkåkarna på Kungsklippan och ersattes av moderna funkishus.

Fastigheten Knoppen 4 byggdes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren 1964 efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Man använde en förut obeprövad teknik, så kallad glidformsgjutning, där trappan gjöts i en oavbruten process vilket gjorde att hantverkarna jobbade i skift.

Fakta om fastigheten

Kvarter Knoppen 4
Adress S:t Göransgatan 84
Postadress 112 38
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 18
Antal kontor 3
Antal garageplatser 25
Area totalt 3 991 kvm
Byggår 1963

Kontakt

Stefan Emanuelsson

Fastighetsvärd

Marie Stopner

Uthyrare

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning