Fastigheten Lindormen 10, Östermalm, Stockholm

Det gamla Ladugårdslandets utbyggnad gick långsamt, till en början på 1700-talet tillkom inte många byggnader förutom ett mindre antal stenhus på. I samband med att området exploaterades under 1800-talets andra hälft och med ökad popularitet bland stadens bättre bemedlade, fick det namnet Östermalm.

Om fastigheten

Fastigheten Lindormen 10 uppfördes 1896-97 av byggherren och byggmästaren L P Johansson, efter ritningar av A W Gyllenram. Enligt en brandförsäkring från 1773 låg där tidigare Ekmans spannmåls- och viktualitetsaffär (speceriaffär). Huset är med sitt röda tegel, valvslagningar ovan fönstrena och bottenvåning i natursten ett fint exempel på 1890-talshusets typiska drag. Man ville att de äkta materialen skulle vara synliga. I den överhettade byggkonjunkturens kölvatten från mitten av 1800-talet, inriktades en avmattad bostadsproduktion nu på mera exklusiva lägenheter.

Huset moderniserades invändigt på 1930-talet. Kvartersnamnet är belagt sedan 1651 och Lindormen omtals i medeltida hjältedikter som en övernaturligt stor orm som gärna ligger under lindar. Diktaren Erik Lindorm tog sitt namn efter kvarteret där han tillbringade en del av sin uppväxttid.

1997 renoverade Olov Lindgren AB fastigheten både ut- och invändigt vilket innebar bland annat nya kök och badrum samt fina gårdar, cykelrum, balkonger och takterrasser. Mycket som gått förlorat vid ombyggnationer på 1970-talet återskapades då.

Fakta om fastigheten

Kvarter Lindormen 10
Adress Grevgatan 30, 30 A, 30 B
Postadress 114 53
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal bostäder 21
Antal kontor 1
Area totalt 1 716 kvm
Byggår 1897
Renoveringsår 1996

Kontakt

Magnus Fogdahl

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare