Fastigheten Lindormen 11, Östermalm, Stockholm

Vid mitten av 1800-talet fick industrialismen sitt genombrott i Sverige och många förebilder inom arkitekturen hämtades från England under den här tiden.

Om fastigheten

Stilarna blandades från alla tidsepoker men med hänsyn till funktion. Matsalarna såg exempelvis ut som gästabud från renässansen medan salongerna speglade rokokons belevade samvaro.

Kvartersnamnet är belagt sedan 1651 och Lindormen omtalas i medeltida hjältedikter som en övernaturligt stor orm som gärna ligger under lindar. Diktaren Erik Lindorm tog sitt namn efter kvarteret där han tillbringade en del av sin uppväxttid. Många av gatorna inom stadsdelen Östermalm har fått namn efter de tidigaste invånarna, efter deras namn och yrken. Det var grevar, sjöfolk och militärer och en och annan jungfru.

Fastigheten Lindormen 11 uppfördes 1856 av byggherre A Lundström efter ritningar av byggmästare L Hedin. Gårdshuset byggdes ursprungligen som stall med höskulle och sadelkammare. 1883 gjordes en tillbyggnad, fasaden förenklades 1923 och på 1930-talet moderniserades hela huset. 1997 renoverade Olov Lindgren AB fastigheten både ut- och invändigt vilket innebar bland annat nya kök och badrum samt fina gårdar, cykelrum, tvättstuga.

Fakta om fastigheten

Kvarter Lindormen 11
Adress Grevgatan 32
Storgatan 22, 22 A, 22 Ög
Postadress 114 53
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal bostäder 13
Antal butiker 6
Antal kontor 5
Area totalt 1 955 kvm
Byggår 1852
Renoveringsår 1997

Kontakt

Magnus Fogdahl

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare