Fastigheten Morellträdet 8, Kungsholmen, Stockholm

Kungsholmen kallades på 1200- och 1300-talen för Liderne, ett fornnordiskt ord för backar och bergsluttningar, som då var i adelns ägo.

Om fastigheten

På 1400-talet var det Franciskanermunkar som dominerade och namnet på ön i folkmun blev Munklägret. Efter Gustav Vasas reduktion 1527 blev marken kronans. För att få verksamheter, som inte ansågs passa i tätare bebyggelse, att etablera sig på Kungsholmen under 1700-talet, upphävdes skråtvånget och samtidigt fick hantverkarna som bosatte sig där skattebefrielse i tio år. Det var först och främst garvare som hade sina illaluktande garverier vid vattnet, trädgårdsmästare och repslagare slog sig ned längre in på holmen.

I likhet med Södermalm var befolkningsökningen och bostadsbristen på det industritäta Kungsholmen enorm under 1800-talets andra hälft. På Bergsgatan, strax intill kvarteret Mollbäret, låg på 1880-talet Gambriniusbryggeriet. Det köptes senare av S:t Eriks bryggeri. Gambrinius, en flamländsk kung, var den som enligt sägen uppfann konsten att brygga öl.

Fastigheten Morellträdet 8 byggdes 1886 av byggherren och byggmästaren C Flycht. Förmodligen stod han även för ritningarna vilka är osignerade. Fasaden visar ett tidigt arkitekturexempel på det kommande decenniets nystilar. Efter den överhettade byggproduktionen under 1880-talet inriktade man sig nu på mer exklusiva fastigheter. 1890 byggdes stallet på gården om till verkstad.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1974. Verkstaden revs då och renovering av byggnaden påbörjades, som innebar bland annat inredning av vindslägenheter.

Foto: Olov Lindgren AB samt Gustav Gerdes

Fakta om fastigheten

Kvarter Morellträdet 8
Adress Hantverkargatan 52
Polhemsgatan 24
Postadress 112 31
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 26
Antal butiker 3
Antal kontor 1
Area totalt 2 571 kvm
Byggår 1886
Renoveringsår 1976

Kontakt

Peter Wingstedt

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare