Fastigheten Mullvaden Andra 33, Södermalm, Stockholm

Namnet Södermalm finns belagt sedan 1288, men kallades långt in på 1600-talet för Åsön. Till en början betade stadens djur på söder och verksamhet som ansågs vara störande, illaluktande eller brandfarlig förlades dit.

Om fastigheten

För att leva upp till rollen som en stormaktshuvudstad la Gustav II Adolf ut en rutnätsplan över malmarna. Denna stadsplaneförändring som påbörjades på 1640-talet gav Söder den struktur som till stor del finns kvar än i dag.

På 1700-talet byggde stadens borgare sina lantställen, så kallade malmgårdar, på Södermalm där de anlade magnifika trädgårdar. Med industrialismens intåg vid 1800-talets andra hälft följde befolkningsexplosion och därmed en enorm bostadsbrist. Albert Lindhagens stadsplan med kontinentalt esplanadsystem från 1966 förändrade snabbt stadsbilden.

Hornsgatans namn erinrar om Horns tegelbruk som enligt stadens tänkeböcker spelade en betydelsefull roll för byggnadsverksamheten i det medeltida Stockholm. Fastigheten Mullvaden Andra 33 uppfördes 1887 av byggherrarna/mästarna G Eriksson och J Tidbeck. Fasaden är mycket väl bevarad från byggnadsåret med rikt dekorerad fasad i klassicistisk nyrenässansstil.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1969 och rustade upp den tio år senare. Fasaden renoverades 2017.

Fakta om fastigheten

Kvarter Mullvaden Andra 33
Adress Hornsgatan 73
Postadress 118 49
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 18
Antal butiker 3
Area totalt 1 155 kvm
Byggår 1887
Renoveringsår 1979

Kontakt

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare