Fastigheten Päronträdet 9, Kungsholmen, Stockholm

Kungsholmen kallades på 1200-1300-talen för Liderne, ett fornnordiskt ord för backar och bergsluttningar, och var då i adelns ägo.

Om fastigheten

På 1400-talet var det Franciskanermunkar som dominerade och namnet på ön var i folkmun Munklägret. Efter Gustav Vasas reduktion 1527 blev marken kronans. För att under 1700-talet få verksamheter som inte ansågs passa i tätare bebyggelse att etablera sig på Kungsholmen, upphävdes skråtvånget och hantverkare som bosatte sig där fick skattebefrielse i tio år. Det var först och främst garvare som hade sina illaluktande garverier vid vattnet, trädgårdsmästare och repslagare slog sig ned längre in på holmen.

I likhet med Södermalm var befolkningsökningen och bostadsbristen på det industritäta Kungsholmen enorm under 1800-talets andra hälft. Kvarteret Päronträdets namn är ett av många med trädanknytning som finns med på Tillaei karta från 1733. Då stäckte sig kvarteret ända ned till nuvarande Norr Mälarstrand.

Kvarteret Päronträdet byggdes 1931 av byggherren och byggmästaren E Wallin efter ritningar av B Hedvall, som har ritat mer än 30 hus på malmarna. Fasaden är tidstypisk slät och utan dekor förutom balkongernas smidesräcken.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1984 och renoverade den tio år senare.

Fakta om fastigheten

Kvarter Päronträdet 9
Adress Pilgatan 11
Postadress 112 23
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 25
Area totalt 1 800 kvm
Byggår 1931
Renoveringsår 1993

Kontakt

Peter Wingstedt

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare