Fastigheten Stångholmen 2, Vårberg, Skärholmen

Trakten i Skärholmen var bebodd redan under järnåldern vilket bevisas av den mångfald av gravar som hittats. Det man funnit i gravarna visar att människorna som levde då jagade, hade boskap och brukade jorden.

Om fastigheten

Vårberg byggdes ut mellan åren 1964-69 och ingick i rekordårens enorma bostadsbyggande. De relativt små bostadsområdena följer terrängen och är placerade på höjdsträckningar samt i dalgångar, vilket skapar variation. Arkitekturen är modernistisk och lekfull. Många byggmästare var inblandade i utformningen av området.

Stadsplanedirektör Sven Markelius beskrev redan 1945 sina visioner. Med inspiration från Storbritannien skulle de nya förorterna bli ”grannskapsenheter” där allt skulle finnas som arbete, bostad, service och närhet till naturen. Man skulle finna identifikation i sin egen stadsdel om ca 10 000 personer. I mitten av varje enhet ligger ett centrum.

Fastigheten på Stångholmsbacken 7-39 byggdes 1968 av byggmästaren och byggherren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm.

Fakta om fastigheten

Kvarter Stångholmen 2
Adress Stångholmsbacken 7-37
Postadress 127 40
Ort Skärholmen
Stadsdel Vårberg
Antal bostäder 72
Antal kontor 18
Antal parkeringsplatser 20
Antal garageplatser 79
Area totalt 7 770 kvm
Byggår 1968

Kontakt

Stefan Akander

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare