Fastigheten Stolmakaren 7, Vasastan, Stockholm

Norrmalm införlivades åter med huvudstaden 1635 efter att ha varit självständigt i 30 år.

Om fastigheten

Detta bidrog till att stadsdelen genomgick en snabb förvandlig. Den nya stadsplanen påbörjades 1637 med att de första spirorna restes nedanför Hötorget, för utstakning av den blivande Drottninggatans början.

Lindhagens stadsplan för Norrmalm fastställdes 1879 och då började också byggandet komma igång i större skala. Med hjälp av den så kallade tolagen (skattelag), som gav staden 1 procent av värdet på alla inkommande varor sjöledes och en halv procent av värdet på de utgående, kunde byggandet finansieras.

Kvarteret Stolmakaren erinrar om traktens verksamma yrkesmän under 1700-talet . Döbelnsgatan har fått sitt namn efter Georg Carl von Döbeln (1758-1820). Han ville delta i Amerikanska frihetskriget men hamnade i Frankrike och 1788 skyndade han hem till Gustav III:s krig mot Ryssland. Han döpte sin son till Napoleon. Fastigheten Stolmakaren 7 byggdes 1908 av byggherren CA Carlzons bageri AB efter ritningar av arkitekt E Hollinder. Carlzon hade bageri i källaren och i bottenvåningens butik kunde man köpa de berömda Z-limporna. 1940 byggdes gathusets bottenvåning om till glassliperi.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 2001.

Fakta om fastigheten

Kvarter Stolmakaren 7
Adress Döbelnsgatan 65
Postadress 113 52
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 8
Antal kontor 2
Area totalt 1 059 kvm
Byggår 1905
Renoveringsår 2014

Kontakt

Linda Johansson

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare