Fastigheten Tapeten 3, Södermalm, Stockholm

Innan 1700-talet var Södermalm näst intill landsbygd. När sedan Gamla Stan blev för trång flyttade man ut på malmarna, byggde malmgårdar och anlade trädgårdsodlingar.

Om fastigheten

Vid 1800-talets slut med dramatisk befolkningsökning, bostadsbrist och nya Paris-influerade stadsplaner förändrades stadsbilden i snabb takt.

Fastigheten Tapeten 3 uppfördes 1905-1906 av byggherre A G Söderlund och byggmästare W Höglund, efter ritningar av arkitektfirma Hagström & Ekman. Arkitektföretaget var ett av Stockholms största arkitektkontor vid förra sekelskiftet. Tapeten 3 är ett fint exempel på ett bostadhus av arkitekterna från den här tiden. Husets fasad visar den mer vårdade och återhållsamma form av jugendstilen som ibland kallas ”arbetarjugend”. Förmodligen har fönstrens överdelar varit småspröjsade vilket var vanligt vid tiden.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1969 och ombyggnationer genomfördes 1976. Under 2000 förbättrades ventilationen och nytt vattenburet värmesystem tillkom. Våren 2002 inreddes två vindslägenheter och utvändigt putsades gårdsfasaden om, gatufasaden renoverades samt att gården fick nytt tätskikt.

Fakta om fastigheten

Kvarter Tapeten 3
Adress Hornsgatan 106
Postadress 117 26
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 27
Antal butiker 5
Area totalt 1 875 kvm
Byggår 1906
Renoveringsår 1976

Kontakt

Maria Bittencourt

Fastighetsvärd

Mats Karlsson (föräldraledig)

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare