Fastigheten Ugnen 11, Vasastan, Stockholm

Rörstrand var under medeltiden en by som låg vid nuvarande Sankt Eriksplan och namnet syftar på den då vassbevuxna stranden.

Om fastigheten

Rörstrand förknippas också med porslinstillverkningen som på 1720-talet började och skulle pågå där i två sekel för att sedan leva vidare på annan ort. I Lindhagens stadsplan från 1866 var detta kuperade område norr om Rörstrands porslinsfabrik utlagt som park och exploateringen kritiserades till en början för att vara alltför kraftfull.

Bebyggelsen består till största delen av kompakta hyreskaserner i så kallad Berlinstil, höga hus mot gatan med trånga gårdar och stora gårdshus, från 1900-talets början. Rörstrands AB ägde mycket av marken där de bland annat byggde bostäder åt sina anställda men även sålde viss mark till privata byggherrar. Byggandet fick dock en lika hastig ned- som uppgång och många hus stod halvfärdiga på grund av överproduktion.

Områdets enhetliga karaktär beror på att husen uppfördes under en kort tidsperiod och ritades av få arkitekter. Fastigheten Ugnen 11 byggdes 1908 av byggherrarna Faugust, Norstedt och Hansson efter ritningar av en av tidens mest anlitade arkitektfirmor, Dorph & Höög. Byggmästare var O Hansson. 1919 byggdes tvättstuga på gården och 1934 installerades hiss. Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1974 och 1977 renoverades den med bland annat nya kök och hiss i gårdshuset.

Fakta om fastigheten

Kvarter Ugnen 11
Adress Rörstrandsgatan 26, 26 Ög
Postadress 113 40
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 23
Antal butiker 2
Antal garageplatser 12
Area totalt 2 022 kvm
Byggår 1908
Renoveringsår 1977

Kontakt

Bengt Engström

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare